Incomings/Outgoings with Numbers

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞİŞİM SAYILARI / ERASMUS EXCHANGE PROGRAM WITH NUMBERS
YILLAR/YEARS Giden Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Outgoing Students
Gelen Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Incoming Students
Staj Hareketliliği
Öğrenci Sayısı/
Training Mobility of Students
Giden Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Outgoing Academic Personnel
Giden İdari Personel
Eğitim Alma Sayısı/
Outgoing Admin. Personnel
Gelen İdari Personel
Eğitim Alma Sayısı/
Incoming Admin. Personnel
2009-2010 0          
2010-2011 11 0 3 9 3 0
2011-2012 20 1 2 4 3 2
2012-2013 20 0 12 11 7 3
2013-2014 30 0 15 11 11 4
2014-2015 9 0 13 5 5 1
2015-2016 11 2 0 0 0 0
2016-2017 10 0 19 5 5 0
2017-2018            
Toplam/Total  111 3 64 45 34 10
GENEL TOPLAM (GİDEN+GELEN)
GRAND TOTAL (Incoming +Outgoing)
267
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYILARI / FARABİ EXCHANGE PROGRAM WITH NUMBERS    
YILLAR/YEARS Giden Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Outgoing Students
Gelen Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Incoming Students
Giden Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Outgoing Academic Personnel
Gelen Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Incoming Academic Personnel
   
2009-2010 8 0 0 0    
2010-2011 16 8 0 0    
2011-2012 38 10 0 0    
2012-2013 31 7 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle
 ikinci bir karara kadar durudurulmuştur./
Since 2012-2013 Academic Year, it has been suspended until a further decision.
   
2013-2014 23 9    
2014-2015 32 14    
2015-2016 22 15    
2016-2017 26 6    
2017-2018 40 22        
Toplam/Total  236 91        
GENEL TOPLAM (GİDEN+GELEN)
GRAND TOTAL (Incoming +Outgoing)
327    
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞİŞİM SAYILARI / MEVLANA EXCHANGE PROGRAM WITH NUMBERS    
YILLAR/YEARS Giden Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Outgoing Students
Gelen Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Incoming Students
Giden Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Outgoing Academic Personnel
Gelen Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Incoming Academic Personnel
   
2009-2010 0 0 0 0    
2010-2011 0 0 0 0    
2011-2012 0 0 0 0    
2012-2013 0 0 0 0    
2013-2014 0 0 0 0    
2014-2015 1 1 6 1    
2015-2016 0 0 0 0    
2016-2017 0 2 0 0    
2017-2018            
Toplam 1 3 6 1    
GENEL TOPLAM (GİDEN+GELEN)
GRAND TOTAL (Incoming +Outgoing)
11    
  605
T.C. Ordu Üniversitesi © 2018 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı