Incomings/Outgoings with Numbers

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞİŞİM SAYILARI / ERASMUS EXCHANGE PROGRAM WITH NUMBERS
YILLAR/YEARS Giden Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Outgoing Students
Gelen Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Incoming Students
Staj Hareketliliği
Öğrenci Sayısı/
Training Mobility of Students
Giden Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Outgoing Academic Personnel
Giden İdari Personel
Eğitim Alma Sayısı/
Outgoing Admin. Personnel
Gelen İdari Personel
Eğitim Alma Sayısı/
Incoming Admin. Personnel
2009-2010 0 0 0 0 0 0
2010-2011 11 0 3 9 3 0
2011-2012 20 1 2 4 3 2
2012-2013 20 0 12 11 7 3
2013-2014 30 0 15 11 11 4
2014-2015 9 0 13 5 5 1
2015-1-TR01-KA103-017572 19 2 16 6 5 0
2016-1-TR01-KA103-027716 20 0 18 13 5 0
2017-1-TR01-KA103-039164 32 2 19 11 6 4
2018-1-TR01-KA103-050354 31 2 25 8 4 2
2019-1-TR01-KA103-065120 26 1 12 12 13 0
2020-1-TR01-KA103-081914 45 1 11 1 2 1
Toplam/Total  263 9 146 91 64 17
GENEL TOPLAM (GİDEN+GELEN)
GRAND TOTAL (Incoming +Outgoing)
590
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYILARI / FARABİ EXCHANGE PROGRAM WITH NUMBERS    
YILLAR/YEARS Giden Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Outgoing Students
Gelen Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Incoming Students
Giden Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Outgoing Academic Personnel
Gelen Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Incoming Academic Personnel
   
2009-2010 8 0 0 0    
2010-2011 16 8 0 0    
2011-2012 38 10 0 0    
2012-2013 31 7 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle
 ikinci bir karara kadar durudurulmuştur./
Since 2012-2013 Academic Year, it has been suspended until a further decision.
   
2013-2014 23 9    
2014-2015 32 14    
2015-2016 22 15    
2016-2017 26 6    
2017-2018 33 12        
2018-2019 31 4        
2019-2020 17 22        
2020-2021 0 0        
2021-2022 0 0        
Toplam/Total  236 91        
GENEL TOPLAM (GİDEN+GELEN)
GRAND TOTAL (Incoming +Outgoing)
384    
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞİŞİM SAYILARI / MEVLANA EXCHANGE PROGRAM WITH NUMBERS    
YILLAR/YEARS Giden Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Outgoing Students
Gelen Öğrenci
Öğrenim Sayısı/
Incoming Students
Giden Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Outgoing Academic Personnel
Gelen Akademik Personel
Ders Verme Sayısı/
Incoming Academic Personnel
   
2009-2010 0 0 0 0    
2010-2011 0 0 0 0    
2011-2012 0 0 0 0    
2012-2013 0 0 0 0    
2013-2014 0 0 0 0    
2014-2015 1 1 6 1    
2015-2016 0 0 0 0    
2016-2017 0 2 0 0    
2017-2018 0 3 0 0    
2018-2019 1 2 0 1    
2019-2020 0 2 0 6    
2020-2021 0 0 0 0    
2021-2022 0 0 0 0    
Toplam 2 10 6 8    
GENEL TOPLAM (GİDEN+GELEN)
GRAND TOTAL (Incoming +Outgoing)
26    
  1000
T.C. Ordu Üniversitesi © 2018 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı